Láska a vzťahy

Modlitba za moje budúce dievča

Bože dôverujem ti! Verím, že túto veľkú túžbu po láske si mi dal do srdca Ty. Prosím, pomôž mi pripraviť svoje srdce, aby som miloval láskou, akou Ty miluješ – láskou, ktorá nie je sebecká a nehľadí len na svoje dobro, ale láskou, ktorá je trpezlivá, ktorá odpúšťa, ktorá upriamuje na teba a privádza k večnému životu.

Pošli mi do cesty dievča, ktorému budem môcť darovať svoje srdce a s ktorým budem môcť kráčať v manželstve za večným životom. Veď ma a nedopusť, aby som jej niekedy ublížil. Požehnaj každý jej krok a buď ochrancom jej srdca. Chráň ju pred pokušením a pripravuj jej srdce na úlohu manželky a matky. Daj, nech v našej budúcej rodine nájde radosť a poslanie, nech sa necíti byť zviazaná záväzkami manželky a matky, ale nech nájde v ich vernom plnení svoje šťastie a pokoj. Formuj jej srdce, aby bola trpezlivá, láskavá a aby do našej rodiny vnášala tvoj pokoj.

Vyprosujem jej veľa milostí, aby kráčala po Tvojich cestách a s radosťou napĺňala tvoj plán pre jej život, tak ako tvoja matka Mária.

AMEN

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *