Preži život v radosti...

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Adonaj.sk

Obchodné meno: Vladimíra Paulová

Miesto podnikania: 95191 Zlatno 121

E-mail: admin@adonaj.sk

IČO: 50521942

DIČ: 1086831240

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úrad Nitra od 19.9.2016

Číslo živnostenského registra: 430-49736

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 E-mail: nr@soi.sk

Jozef a Vladka

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať 🙂

    Radi Vám odpovieme na E-MAIL alebo CHAT
    hneď, ako budeme môcť, najrýchlejšie: