Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu,
o ktorej sa nenazdáte.

Stránku pripravujeme...