Vaše prosby

Zuzana

Prosím za nájdenie novej práce a zlepšenie finančnej situácie pre môjho priateľa. Prosím za hľadanie spoločnej cesty, aby sme jeden druhého robili šťastnými, nehádali sa a viedli jeden druhého k Bohu. Prosím za odpustenie našich hriechov a vzájomných zranení, ktoré sme si spôsobili vlastnou sebeckosťou. Ďakujem.

Pridaj komentár